Spørsmål og svar

men

Høsten 2023 ble Glitinum lansert i Norge, det eneste reseptfrie legemidlet som forebygger migrene.  Glitinum inneholder ekstrakt fra planten matrem som forebygger migrene gjennom å redusere hyppighet1 og intensitet av anfallene.2 Har du spørsmål om Glitinum? Vi har samlet de vanligste spørsmålene og svarene på denne siden.

Hva er Glitinum?

Glitinum er et nytt tradisjonelt plantebasert reseptfritt legemiddel som forebygger migrene. Glitinum inneholder matrem som har vist seg å redusere både hyppighet1 og intensitet2 av anfallene. Glitinum er Norges eneste reseptfrie legemiddel som forebygger migrene.  For voksne over 18 år.

Hvordan skal jeg ta Glitinum? 

Anbefalt dose for voksne over 18 år er: 1 kapsel daglig. Svelg kapselen hel (med vann eller litt væske). Ikke tygg kapslene. Kontinuerlig bruk anbefales for optimal effekt.  

Skal jeg ta Glitinum sammen med mat?

Anbefalt dose er 1 kapsel daglig for å forebygge migrene, kan tas med eller uten mat.

Kan jeg kjøre bil hvis jeg tar Glitinum?

Ja, Glitinum har ingen eller effekt på evnen til å kjøre og bruke maskiner.

Kan jeg ta Glitinum sammen med andre legemidler?

Glitinum kan kombineres med andre legemidler som brukes mot migrene. Vennligst informer legen din om at du bruker Glitinum, slik at vedkommende kan vurdere behandlingen din.

Hvordan virker Glitinum som inneholder mattram?  

I studier har matrem vist seg å redusere hyppighet¹ og intensitet² av migreneanfall.  

Får jeg bedre effekt hvis jeg bruker Glitinum over en lengre periode?  

Ja, Glitinum brukes for å forebygge migrene, og regelmessig bruk anbefales for å forebygge migrene.

Hva inneholder Glitinum?

Den aktive substansen er pulverisert matrem. Hver kapsel inneholder 100 mg pulverisert matrem.
Andre innholdsstoffer er dextrin; kolloidal, vannfri silisiumdioksid; talk; magnesiumstearat; titandioksid (E171); hypromellose.

Inneholder Glitinum gluten, laktose eller sukker?  

Nei, Glitinum inneholder verken gluten, laktose eller sukker. Glitinum inneholder gelatin (fra storfe).  

Kan jeg bruke Glitinum under graviditet eller amming? 

På grunn av manglende tilstrekkelig informasjon anbefales ikke bruk av Glitinum under graviditet og amming.

Har Glitinum noen bivirkninger? 

Alle legemidler kan ha bivirkninger, men ikke alle brukere opplever dem. Glitinum har rapportert milde mage- og tarmproblemer, men hvor ofte dette skjer er ukjent. 

Hvordan skal jeg oppbevare Glitinum?

Glitinum skal oppbevares ved maksimalt 25°C.

Hvorfor sendes den andre leveransen allerede etter 3 uker?

Dette er for å sikre at du har tid til å motta de nye Glitinum pakkene før den første tar slutt. Etter den andre leveransen skjer hver leveranse annenhver måned.

Glitinum, harde kapsler. Tanacetum parthenium (L.). Reseptfritt. Tradisjonelt plantebasert legemiddel indisert til forebyggelse av migrene etter at alvorlige tilstander er utelukket av lege. Bruksområdet for et tradisjonelt plantebasert legemiddel er utelukkende basert på lang brukstradisjon. Dosering: Voksne og eldre: 1 kapsel daglig. Brukes ikke mer enn 3 måneder. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet overfor innholdsstoffene, alder under 18 år. Advarsler og forsiktighetsregler: Hvis symptomer forsterkes under bruk av dette legemidlet, bør lege eller kvalifisert helsepersonell konsulteres. Anbefales ikke til gravide eller ammende. Bivirkninger: Gastrointestinale forstyrrelser. Pakningsstørrelser: 30 kaps. For mer informasjon: Sana Pharma Medical AS, www.sanapharma.no eller www.Felleskatalogen.no. Basert på SPC: 17.08.2022.

Referanser:
1. Diener et al., Cephalalgia, 2005; 25: 1031–1041
2. Palevitch et al., Phytother. Res. 1997; 11: 508-11