Det eneste reseptfrie legemiddelet som forebygger migrene

Glitinum er Norges eneste reseptfrie legemiddel som forebygger migrene. Ved å forebygge migrene kan man redusere både hyppigheten¹ og intensiteten² av migreneanfallene.

Glitinum er registrert hos Statens legemiddelverk som et tradisjonelt plantebasert legemiddel til bruk ved forebyggende behandling av migrene.

product

Glitinum

Glitinum selges via abonnement hos Sana Pharma Norge og på apotek.

Innhold

Den aktive substansen er pulverisert matrem. Hver kapsel inneholder 100 mg tørket matremurt.

Andre innholdsstoffer:

Dextrin, kolloidal, vannfri silisiumdioksid, talkum, magnesiumstearat, titandioksid (E171), hypromellose.

Dosering

Anbefalt dose for voksne over 18 år: 1 kapsel daglig. Svelg kapselen hel. Optimal effekt oppnås etter 2 måneder. Kontinuerlig bruk anbefales.

Forebygg migrene med Glitinum

Nyheten Glitinum er det eneste reseptfrie legemidlet som forebygger migrene.

Glitinum inneholder ekstrakt fra planten matrem, som har vist seg å forebygge migrene ved å redusere anfallenes:

  • Hyppighet¹
  • Intensitet²
image
product

Viktig informasjon

Optimal effekt oppnås etter 2 måneders bruk. Langtidsbehandling er mulig; vennligst vurder effekten sammen med lege etter 3 måneder. Du kan bruke Glitinum samtidig med annen migrenemedisin. Det er ikke rapportert om noen effekter ved samtidig inntak med mat, drikke eller alkohol. Ikke egnet for gravide eller ammende. Ikke bruk hvis du er allergisk mot matrem eller noen av de andre ingrediensene i dette legemidlet.

Det eneste reseptfrie legemidlet som
forebygger migrene

Glitinum, harde kapsler. Tanacetum parthenium (L.). Reseptfritt. Tradisjonelt plantebasert legemiddel indisert til forebyggelse av migrene etter at alvorlige tilstander er utelukket av lege. Bruksområdet for et tradisjonelt plantebasert legemiddel er utelukkende basert på lang brukstradisjon. Dosering: Voksne og eldre: 1 kapsel daglig. Brukes ikke mer enn 3 måneder. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet overfor innholdsstoffene, alder under 18 år. Advarsler og forsiktighetsregler: Hvis symptomer forsterkes under bruk av dette legemidlet, bør lege eller kvalifisert helsepersonell konsulteres. Anbefales ikke til gravide eller ammende. Bivirkninger: Gastrointestinale forstyrrelser. Pakningsstørrelser: 30 kaps. For mer informasjon: Sana Pharma Medical AS, www.sanapharma.no eller www.Felleskatalogen.no. Basert på SPC: 17.08.2022.

Referanser:
1. Diener et al., Cephalalgia, 2005; 25: 1031–1041
2. Palevitch et al., Phytother. Res. 1997; 11: 508-11