Om Sana Pharma Medical

Sana Pharma Medical er et nordisk legemiddelselskap etablert i 2014 med hovedkontor i Oslo. Vår drivkraft er å hjelpe mennesker til et bedre liv. Med kompetanse som spenner over flere produkt- og behandlingsområder jobber vi kontinuerlig med å utvide og utvikle vår virksomhet.

Sana Pharma Medical er i dag representert i flere nordiske land, og våre produkter er tilgjengelige på apotek. Produksjon av produktene håndteres av pålitelige og veletablerte partnere for å sikre høy kvalitet. Bærekraft er en kjerneverdi hos Sana Pharma Medical. Våre aktiviteter styres derfor av vårt sosiale, miljømessige og bransjerelaterte ansvar.

Kunnskapsformidling mot forbrukere, helsepersonell og apotekansatte er høyt prioritert. Vi streber etter å være en god samarbeidspartner for apotekene med informasjon og produktopplæring. På denne måten ønsker vi å bidra til riktig bruk av produkter som kan hjelpe mennesker til et bedre liv. Denne innsatsen har resultert i utmerkelser fra apotekkjeder i flere land.

Sana Pharma Medical AS
Besøksadresse:
Philip Pedersens vei 20, 1366 Lysaker